Hotline: 0912.815.767

Công ty TNHH Hoa San

Trụ sở chính: 26 Hàng vải, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0983.876.789

Trung tâm kinh doanh: 369 Hồng Hà, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0983.876.789

Nhà máy: Lô 8B KCN PThị - GLâm - Hà Nội

Điện thoại: 0983.876.789